Disclaimer

  • Deze website is eigendom van Sirius Moves. De op deze website getoonde informatie wordt door Sirius Moves met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 
  • Aan de tips op siriusmoves.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. Sirius Moves sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of door Sirius Moves ontwikkelde content of producten. 
  • © 2004-2018, Sirius Moves.  Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Copyright

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van siriusmoves.nl vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Bij bronvermelding dienst de naam Sirius Moves een klikbare hyperlink zijn die verwijst naar het oorspronkelijke artikel of webpagina. De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.